Espehøj har en lejlighed med plads til 2 unge i alderen 18-23 år. De unge deler lejligheden, med eget værelse, fælles stue, køkken og badeværelse.

Pladserne er fleksible, så de kan både bruges til en ung under § 66 eller § 107.

Der aftales individuelt med den unge, og den anbringende kommune, hvor meget støtte og hjælp den enkelte unge har brug for. Ligesom prisen sættes efter behovet for hjælp.

Der er tilkaldevagt om natten. Døgnafdelingen på stedet har en sovende nattevagt, som kan kontaktes.

Formålet er at styrke og forberede den unge på livets videre udfordringer som voksen.

Den unge støttes og guides i ADL, samt støttes, guides og forberedes til det videre voksenliv. Ex. i forhold til uddannelse, sociale kontakter, uddannelse/arbejde mm.

Espehøj tilbyder støtte-kontaktordning.