Tilgang

På Espehøj arbejder ud fra en systemisk og narrativ tilgang hvilket for os betyder, at vi ser børnene i deres relationer og de sammenhænge, de er i. Vi arbejder med det hele barn og er i tæt kontakt til deres familier. Vi er de imødekommende voksne som gennem nysgerrighed udforsker de dominerende fortællinger, som kan styrke barnets forståelser af egen livsverden.

Støtte ophold i Kolonien er som udgangspunkt ikke et behandlingstilbud, men vi respekterer igangværende behandlingsforløb og inkorporerer dem i vores pædagogiske arbejde, i videst mulige omfang, under hensyntagen til vores ressourcer og under hensyntagen til børnegruppen.

Værdigrundlag

Vi arbejder ud fra at det enkelte barn føler sig set, forstået og imødekommet af nærværende og engagerede voksne, der anerkender barnet som det er. Gennem anerkendelse vil vi støtte det enkelte barns udvikling og ressourcer, så det I bedst muligt omfang kan mestre og klare sig i hverdagen. Vi ønsker at arbejde med børnenes evne til at kunne modtage og give omsorg. Gennem fælles aktiviteter vil vi give børnene muligheder for udvikling af sociale kompetencer. Vi vil arbejde målrettet på at styrke børnenes selvværd og selvtillid, såvel individuelt som i gruppen. Der lægges derfor stor vægt på at arbejde med barn-barn-relationer og relationerne til voksne, for på disse måder at styrke børnenes sociale kompetencer.

Trivsel

Vi arbejder med en familielignende struktur, hvor alle biddrager til fællesskabet, så godt de kan. Børnene/de unge får individuelle pligter og ansvar fx inddrages de i madlavning, bagning, oprydning og dyrehold.

Vi lægger vægt på at spise sammen og at der serveres en sund og alsidig kost.

Vi bor på en dejlig gammel gård, midt i naturen, tæt på skov og strand. Her er der rig mulighed for mange forskellige aktiviteter. Dette udnytter vi meget. Motorisk kan det være at cykle til stranden, svinge sig i reb over åen, klatre i træer m.m. Vi arbejder på at børnene får succesoplevelser, får styrket deres selvtillid, ved at blive udfordret og prøve nye ting. Vi er meget ude for der er der luft og plads til at kunne trække sig, rum til bevægelse og selvom der er afstand til de andre er det nemmere at vende tilbage i fællesskabet, efter at have trukket sig tilbage en lille rum tid.

Vi arbejder på at børnene får succesoplevelser i form af motoriske udfordringer og samarbejdsøvelser f.eks. ved bål eller praktisk arbejde på gården. Vi bruger gårdens og dens omgivelser som metode, til at lære børnene at tage ansvar, at samarbejde og hjælpes ad som i en familie.

Indflydelse

I takt med barnets udvikling vil vi imødekomme dets ønsker. Det enkelte barn har indflydelse på sin weekend i forhold til at planlægge, hvad det skal lave inden for den struktur/de rammer de voksne giver barnet. Dette foregår i de daglige samtaler vi har med børnene.

Derudover har børnene ansvar for at rydde op efter sig selv, samt ordne deres egne soverum, med den individuelle støtte og hjælp de har behov for. Dette for at børnene skal lære selv at tage ansvar, for deres plads og ting, men også fordi vores erfaring viser at, det har en tydelig indvirkning på børnene, hvis der er rodet/kaotisk omkring dem, så bliver børnene mere urolige og kommer i flere konflikter, mens der derimod er et større overskud hos dem. når der er ryddet op og tingene er på deres plads. Det giver dem en mere struktureret og overskuelig dag, især hos de børn der har opmærksomhedsforstyrrelser.​