Vi arbejder ud fra social- og adfærdsteoretiske teorier og metoder med hovedvægt på den anerkendende tilgang.

Socialpsykologisk er to af fundamenterne følgende lovmæssigheder:

-al adfærd situationsbestemmes

-al adfærd person forankres

Effekten af de tiltag der igangsættes I forhold til det enkelte barns udviklingsproces og behandlingsplan, evalueres på personale og på supervisionsmøderne.

I supervisionen er indlagt mulighed for at få korrigeret/justeret det enkelte barns behandlingsplan via supervisor, hvilket betyder, at et givent problem besvares hurtigst muligt, via mail eller telefonisk.

Der ud over arbejder vi ud fra den systemiske synsvinkel, dvs at vi foruden arbejdet med det enkelte barn, fokuserer på det enkelte barn rolle og position i børnegruppen.

Den anerkendende tilgang praktiseres ved, at vi bestræber os for at ”tage barnet på fersk gerning” i at gøre det acceptable og ønskværdige. Vi arbejder konkret med at styrke selvværd og selvtillid ved at rose barnet i 1 – 1 –kontakten med en medarbejder.

Den anerkendende tilgang tager udgangspunkt i relationen, evnen til at sætte sig i barnets sted, kende sin egen rolle og betydning for barnet, så barnet oplever den voksne som en autentisk person, der behandler barnet ligeværdigt.

Vores metoder og referenceramme drøftes fortløbende som et fast punkt på personalemødet ud fra praksis og udvalgte artikler.​