Espehøj er godkendt som socialt tilbud i henhold til lov om social service til følgende:

25 pladser, fordelt på denne måde:

  • Døgnafdeling med 11 pladser efter § 66, stk. 1, nr. 6, i alderen 5 til og med 17 år.
  • Aflastningsafdeling med 14 pladser efter § 66, stk. 1, nr. 6, i alderen 6 til og med 17 år