Espehøjs’s værdigrundlag

– udfærdiget af personalet i fælleskab​

Grundstenen på Espehøj er den storslået natur som vores placering tillader. Vi har strand, skov og søer inden for en radius af gåafstand. vi bruger derfor disse i det daglige pædagogiske arbejde og har så vidt det er muligt en del friluftsaktiviteter på programmet i weekenenden.

Da det enkelte barn kun kommer hver 14.dag er det vigtigt, at kommunikationen er i højsædet, både den interne og den eksterne. For der igennem at have det bedst mulige grundlag, for samarbejde med pårørende, offentlige instanser og vores øvrige samarbejdsparter, i forhold til det enkelte barns trivsel.

Vi kommunikere via nyhedsbrev, kontaktbøger, hjemmeside, forældresamtaler samt status -og netværksmøder m.m

Troværdigheden på Espehøj, betyder for os, at være tydelige og ærlige voksne, som har gensidig tillid og er loyal over for trufne beslutninger. Det skal rettes til På Espehøj er troværdigheden i højsæde. Vi vægter derfor tydelige og ærlige voksne, som udviser gensidig tillid, samt er loyal overfor trufne beslutninger

​Vores struktur på stedet skal skabe tryghed og nærvær for børn og voksne.

På espehøj er anderkendelse et udtryk for tillid, respekt og ligeværdighed i forhold børn/voksen – ledelse/personale.

Vi arbejder ud fra en empatisk tilgang, hvor der er plads til alle og hvor vi respekter forskellighederne hos den enkelte.

Medinddragelse er en del af dagligdagen og børnene inddrages derfor i de af personalet/ledelsen trufne beslutninger angående dagligdagen på Espehøj, de har også indflydelse og medbestemmelse på aktiviteter og valg af mad i weekenderne. Vi vægter de sociale relationer/kompetencer særlig højt. Vi har fokus på venskabsdannelser, almen dannelse, forståelse og empati for andre, sådan at alle føler, at de har en værdi i fællesskabet og lærer at respektere hinandens forskelligheder.