Tilbuddet er åbent for børn og unge på 6-17 år med lettere til moderat grad af kognitive og emotionelle vanskeligheder, opmærksomhedsforstyrrelser og autismespektrumforstyrrelser. Vi modtager også børn med lettere fysiske handicaps og mental retardering.

Det enkelte barns funktionsniveau og behov vil altid blive vurderet i forhold til den allerede etablerede børnegruppe på Espehøj.​​​ Det er vigtigt, at barnet kan indgå i en social kontekst, da fællesskabet er en vigtig del af vores tilbud.

Af samme årsag modtager vi ikke børn med massive fysiske og psykiske handicap, fysisk udadreagerende børn og unge samt unge med misbrugsadfærd.

Baggrund for valg af målgruppe

Vi har valgt samme målgruppe som aflastningsafdeling, da vi har mange års erfaring med denne målgruppe, og der kan tilbyde personalet fælles kurser.

Børnene i afdelingerne vil bedre kunne lege sammen og hvis der er mulighed herfor, deltage i samme aktiviteter.​

Vi bor på landet, hvor vi har meget plads både ude og inde, som giver børnene mulighed for, at kunne være sammen i leg både ude og inde samt trække sig og være alene. Vi har mulighed for både fysiske og stille aktiviteter.

​Børnenes udfordringer kan være:​

  • Kognitive vanskelighed i lettere til moderat grad fx hyperaktivitet, impulsivitet og opmærksomhedsforstyrrelser, stereotyp adfærd, motoriske og vokale tics.
  • Mentalt retarderende, dårlig begavede og faglig udfordret.
  • Emotionelle vanskeligheder fx depressive træk, følelsesmæssig ustabilitet, følelsesmæssigt umodenhed og psykisk handicap.
  • Sociale vanskeligheder fx samspil med andre mennesker, problematikker omkring almindelige samfundsmæssige spilleregler.
  • Fysiske handicappede fx motoriske og sanseproblematikker.​​

Døgnafdelingen modtager ikke børn med følgende problematikker/adfærd​

  • Massive fysiske og psykiske handicap, grundet adgangsforhold og de fælles aktiviteter.
  • Udadreagerende børn og unge.
  • Unge med begyndende misbrugsadfærd.