7 børn, i alderen 5-18 år ved indskrivning. Både drenge og piger.

Tilbuddet er for børn med kognitive, emotionelle, sociale og eller fysiske dysfunktioner.

Det enkelte barns funktion/adfærd og behov vil nøje blive vurderet i forhold til den allerede etablerede børnegruppe på Espehøj. Der er mulighed for foranstaltning ud over det 18 år, på Espehøj via § 66 eller § 107 eller i egen lejlighed andet sted, med fortsat støtte fra os.

Problematikker /adfærd kan være:

  • Kognitive vanskelighed, for eksempel hyperaktive, impulsive og opmærksomhedsforstyrrede børn, stereotyp adfærd, motoriske og vokale tics.
  • Mentalt retarderede samt mentalt og faglig udfordret.
  • Emotionelle vanskeligheder, for eksempel depressive træk, følelsesmæssig ustabil, følelsesmæssigt umodne.
  • Sociale vanskeligheder- for eksempel samspil med andre mennesker, problematikker omkring almindelige samfundsmæssige spilleregler. Fysiske handicappede, for eksempel motoriske og sanse problematikker.

Vi vil naturligvis være meget opmærksomme på, at den aktuelle børnegruppe passer sammen. Samt være bevidste om, at ikke alle børn med ovennævnte problematikker vil passe sammen. Det kommer an på grad af problematikken og børnenes adfærd. Vi er beviste om, at det skal være børn der i en vis udstrækning skal kunne indgå i samspil med andre børn.

Årsag til valg af målgruppe:

I vores tid som plejefamilie er det de ovennævnte problematikker vi har arbejdet med. Dette ønsker vi fortsat at arbejde med. Vi har igennem årene oparbejdet en stor viden og erfaring på området og har opnået gode resultater.

Vi bor på landet, hvor der er meget plads både ude og inde, som giver børnene mulighed for, at kunne være sammen i leg både ude og inde, samt at trække sig og være alene. Vi skaber rum for både fysiske og stille aktiviteter.

Vi vægter i høj grad at både børn og voksne kan deltage idrætsarrangementer, skolefester m.m. i det omfang børnene og deres problematikker har gavn af det.​

Opholdsstedet modtager ikke børn med følgende problematikker/adfærd:

  • Massivt udadreagerende adfærd .
  • Misbrugere – grundet normering og falder uden for målgruppen.​
  • Massive fysiske og psykiske handicap – grundet adgangsforhold og normering.
  • Seksuelt krænkende – hensynet til de andre børn, og normering.​