Loading...

Døgnafdelingen er indrettet i stuehuset på Espehøjgaard og er normeret til 11 børn i alderen 5-18 år.

Der er mange og gode udfoldelsesmuligheder. Vi har meget plads ude og inde, hvilket giver børnene muligheder for, at være sammen både ude og inde, samt mulighed for, at kunne trække sig og være alene. Der er mulighed for både fysiske og stille aktiviteter.

Vi udnytter de omgivelser Espehøj har i form af gå og lege i naturen, fiske og ture til skov og strand. Vi har stor legeplads med trampolin – bålplads – stort badebassin om sommeren- vi har træværksted.

Her er familielignende, så pligterne er man fælles om eks. madlavning, opvask, rydde op. Der spises sammen til alle måltider. Barnet/den unge har hver en maddag, hvor der laves mad sammen med en voksen samt en rengørings dag, hvor deres værelser ordnes.

Vi har nattevagt.

Lederen bor på stedet.​