Published On: 28. oktober 2020

Espehøjs medarbejdere har haft kursus i “Tegn til tale”. Kurset bidrager til personalets forståelse for barnet / den unges specifikke sproglige og evt. motoriske problem. Du kan læse mere om kurset her: https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/paedagogiskomraadeogsocialogsundhedsomraadet/socialpsykiatri-og-fysiskpsykisk-handicap/tegn-til-tale