Published On: 19. november 2020

Velkommen til Daniel.

Daniel indtræder i stillingen som leder for aflastningsafdelingen og stedfortræder for Espehøj. Han afløser Lone, som har været ansat i 13 år på Espehøj. Daniel er 40 år, bor i Ringsted med sin familie. Daniel har arbejdet inden for den pædagogiske verden i snart 15 år. Daniels erhvervserfaring tager afsæt i det pædagogiske socialområde i aldersgruppen 2-23 år. De sidste 13 år  på opholdssteder, hertil 3 år i Grønland. Daniel været leder på forskellige niveauer og med forskellige opgaver i snart 8 år. Han er uddannet pædagog og så er der kommet et par uddannelser mere med på vejen.

Daniel store fokus vil være at fremme et aktivt liv med børn og unge, og hvor børnene indgår i fællesskaber, hvori de oplever at blive inviteret til. Igennem leg børn udforsker deres omverden og igennem leg foregår læring.